Infographics: Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030

08:02 | 12/03/2021 Print
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra các định hướng lớn bao quát những vấn đề phát triển quan trọng của đất nước trong giai đoạn 2021-2030.

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030
Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam