Thông qua số lượng ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người

18:45 | 28/01/2021 Print
Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Thông tin được đưa ra trong Thông cáo báo chí về ngày làm việc chính thức thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát đi chiều 28/1.

Trong ngày làm việc này, đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện đại hội. Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đã có 13 đại biểu thuộc các đoàn, các đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan phát biểu ý kiến, gồm: Bộ Nội vụ, tỉnh Bến Tre, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái, Bộ Công thương, Khối Doanh nghiệp Trung ương, thành phố Cần Thơ, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin - truyền thông, Khối các cơ quan Trung ương, tỉnh Kon Tum.

Như vậy, tính đến ngày làm việc chính thức thứ ba, đã có 36 ý kiến phát biểu tại hội trường và 788 phát biểu ý kiến phát biểu tại đoàn về các văn kiện Đại hội XIII.

Chiều cùng ngày, Đại hội làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - điều hành phiên họp.

Tại đây, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức trung ương - thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Sau đó, các đoàn họp riêng thảo luận cho ý kiến về công tác nhân sự.

Đức Minh - Dương An

Đức Minh - Dương An

© Thời báo Tài chính Việt Nam