Infographics: Những giá trị lịch sử

08:12 | 06/01/2021 Print
Ngày 6/1/1946 là lần đầu tiên người dân thông qua lá phiếu của mình được quyền lựa chọn, bầu người có tài, có đức vào Quốc hội. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đã đánh dấu sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

tổng tuyển cử
tổng tuyển cử
tổng tuyển cử

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam