Phê duyệt hơn 2,16 triệu Euro vốn ODA cho 6 dự án thoát nước

09:38 | 18/04/2015 Print
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt khoản vốn vay ODA cho 6 dự án thuộc Hiệp định vay giai đoạn 2 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy/KfW để thực hiện hạng mục tư vấn giám sát quốc tế.

vốn oda

Nguồn vốn ODA sẽ được bố trí kịp thời cho các dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp thoát, nước. Ảnh minh họa

Theo đó, khoản vốn ODA cho 6 dự án gồm: Dự án hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Vốn vay là 544.566 Euro và phần thuế là 58.831 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 47 tháng.

Dự án nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: Vốn vay ODA là 209.881 Euro và phần thuế là 22.674 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 24 tháng.

Dự án xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị: Vốn vay ODA là 473.730 Euro và phần thuế là 51.178 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 42 tháng.

Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận tỉnh Sóc Trăng: Vốn vay ODA là 304.371 Euro và phần thuế là 32.881 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 30 tháng.

Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình: Vốn vay ODA là 388.728 Euro và phần thuế là 41.995 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 36 tháng.

Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ (Giai đoạn 1): Vốn vay ODA là 275.391 Euro và phần thuế là 29.751 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 28 tháng.

Theo quyết định, NSNN cấp phát 100% khoản vay ODA cho từng dự án. Phần thuế chi trả bằng vốn đối ứng của dự án do các địa phương tự thu xếp./.

Minh Đức

Minh Đức

© Thời báo Tài chính Việt Nam