Năm 2015, GDP tăng 6,2%, tổng vốn đầu tư đạt 30 - 32% GDP

16:26 | 10/11/2014 Print
Chiều 10/11, Quốc hội họp phiên toàn thể, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Nguyễn Văn Giàu

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015. Ảnh: Khánh Huyền

Theo báo cáo về việc xin ý kiến đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày tại phiên họp, đa số ý kiến nhất trí với đánh giá tình hình năm 2014 như dự thảo.

Có ý kiến đề nghị sửa chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 30%- 32% GDP thành khoảng 30% GDP.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, năm 2012: GDP đạt 5,25%, tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội bằng 30,5% GDP; năm 2013: GDP đạt 5,42%, tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội bằng 30,4% GDP; năm 2014: GDP đạt khoảng 5,8%, tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội bằng 30,1%GDP, do vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,2% năm 2015 thì cần duy trì tối thiểu như các năm trước, khuyến khích, huy động mọi nguồn lực đầu tư xã hội để đạt mức cao hơn và chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 30% - 32% GDP là căn cứ để tính toán, cân đối các chỉ tiêu khác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, để chuẩn bị xây dựng dự thảo nghị quyết, ủy ban đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp với cơ quan của Chính phủ, rà soát về 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các ý kiến tại cuộc họp giữa Ủy ban Kinh tế, một số cơ quan Quốc hội và một số cơ quan Chính phủ đều nhất trí đề nghị giữ nguyên hệ thống chỉ tiêu dự kiến đưa vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, vì các chỉ tiêu này đã được thể hiện ổn định trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết của Quốc hội các năm trong nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Dự thảo Nghị quyết đã thể hiện nội dung giao Chính phủ rà soát, tính toán và xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường theo Kế hoạch 5 năm và hàng năm có tính khoa học, định lượng và phù hợp, báo cáo Quốc hội xem xét và đưa vào áp dụng từ Kế hoạch năm 2016.

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2015, hầu hết ý kiến tán thành với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của dự thảo Nghị quyết. Một số ý kiến góp ý cụ thể về một số nội dung của dự thảo, như: Bổ sung nhiệm vụ rà soát, tổ chức bộ máy biên chế; xóa bỏ sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ;

Bổ sung nội dung đầu tư có trọng điểm cho vùng kinh tế động lực để bồi dưỡng nguồn thu trong dài hạn; thực hiện chính sách cho ngư dân, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư gắn với chủ quyền biển đảo;

Bổ sung nội dung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội về công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các chính sách cho người dân ở khu vực phải di dời, tái định cư; bảo đảm lộ trình tăng lương tối thiểu đối với khu vực sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng đào tạo lao động;

Bổ sung nội dung xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quyền con người, quyền công dân; Bổ sung nội dung bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Hầu hết các ý kiến đề nghị bổ sung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và thể hiện tại các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo nghị quyết.

Kết quả, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 89,54% trên tổng số đại biểu Quốc hội.

Mục tiêu tổng quát kinh tế - xã hội của năm 2015

Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%.
Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.
Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.
Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%.
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30%-32% GDP.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.
Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động.
Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%.
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15%.
Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 23,5 giường.
Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 90%.
Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 82%.
Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.
Giao Chính phủ rà soát, tính toán và xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường theo Kế hoạch 5 năm và hàng năm có tính khoa học, định lượng và phù hợp, báo cáo Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10 và đưa vào áp dụng từ Kế hoạch năm 2016.

(Trích Dự thảo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua)

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam