7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế

06:02 | 11/08/2014 Print
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1201/QĐ-TCT nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế với các giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, giải pháp về sửa đổi bổ sung chính sách thuế: Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC; Xây dựng Thông tư để đơn giản thủ tục đăng ký, cấp mã số thuế; kê khai, mua hoá đơn, nộp thuế, quyết toán thuế cho đối tượng là cá nhân (không phải hộ kinh doanh) nộp thuế theo từng lần phát sinh đảm bảo đơn giản, nhanh và thuận lợi cho NNT….

Thứ hai, hiện đại hoá công tác thu nộp thuế: Phấn đấu 100% doanh nghiệp khai thuế qua mạng Internet (khai thuế điện tử): Phấn đấu 100% doanh nghiệp khai thuế qua mạng Internet (khai thuế điện tử); Triển khai thực hiện đề án doanh nghiệp nộp thuế điện tử tại 18/63 Cục Thuế tỉnh, thành phố; Nghiên cứu, triển khai kết nối mạng giữa cơ quan Thuế với cơ quan Tài nguyên môi trường để chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý đất đai trên địa bàn (Thực hiện thí điểm trước tại các địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng)…

Thứ ba, xây dựng, sửa đổi bổ sung quy trình nghiệp vụ: Ban hành quy trình công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế, Quy trình sửa đổi Quy trình nghiệp vụ quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán, Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân (không kinh doanh)…, Quy trình kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế…

Thứ tư, giải pháp về kiểm soát, công khai TTHC góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Thứ năm, công tác quản lý cán bộ: xây dựng đề án đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế, xây dựng đề án quản trị công việc cơ quan thuế các cấp, xây dựng và ban hành chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu…

Thứ sáu, triển khai các đoàn công tác tại địa phương.

Thứ bảy, giải pháp về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền: triển khai các biện pháp phát triển đại lý thuế, xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho toàn hệ thống, đảm bảo theo một lộ trình, kế hoạch xuyên suốt, có kết hợp với các cơ quan báo chí trọng tâm, trọng điểm, nâng cấp hệ thống Website Tổng cục Thuế./.

Theo MOF

Theo MOF

© Thời báo Tài chính Việt Nam