Quảng Ninh: Tổng giá trị xuất khẩu đạt gần 900 triệu USD

10:58 | 06/08/2014 Print
Đây là tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh Quảng Ninh trong 7 tháng đầu năm 2014 vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, giảm 2,5% so với cùng kỳ.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7/2014 ước đạt gần 110 triệu USD, bằng 82,1% cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng ước đạt gần 900 triệu USD, đạt 44,3% kế hoạch và bằng 97,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, xuất khẩu trung ương ước đạt 403 triệu USD, đạt 37% kế hoạch và bằng 64% cùng kỳ; xuất khẩu địa phương ước đạt 145,2 triệu USD, đạt 34,6% kế hoạch và tăng 28,9% cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 351,47 triệu USD, đạt 67,3% kế hoạch và tăng 94,9% cùng kỳ...

Đặc biệt, các mặt hàng xuất khẩu 7 tháng tăng so với cùng kỳ như: xi măng tăng 250,7%; ngói tăng 169,8%; sợi bông cotton tăng 512,6%; quần áo tăng 92,8%; gạch tăng 169,4%...

Cùng với đó, kim ngạch nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm ước đạt trên 915 triệu USD, đạt 79,2% kế hoạch và tăng 9% cùng kỳ. Hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trị giá hàng qua kho ngoại quan ước đạt trên 1,622 tỷ USD, đạt 53,6% kế hoạch và tăng 6% cùng kỳ./.

Đỗ Vinh

Đỗ Vinh

© Thời báo Tài chính Việt Nam