Luật Đấu thầu sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2014

17:11 | 26/11/2013 Print
Sáng 26/11, Quốc hội tiếp tục làm việc với nội dung thông qua Luật Đấu thầu và thảo luận về Luật hôn nhân gia đình. Với đa số phiếu tán thành, Luật Đấu thầu (sửa đổi) chính thức được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

Nguyen Van Giau

Ủy viên UBTVQH Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Ngày 26/11, Quốc hội tiếp tục làm việc với nội dung thông qua Luật Đấu thầu và thảo luận về Luật hôn nhân gia đình.

Đầu phiên họp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu về dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Tiếp thu ý kiến của các ĐB, UBTVQH đã bổ sung quy định về mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước, mua sắm vật tư y tế vào phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Luật quy định rõ việc chỉ định thầu chỉ áp dụng đối với các trường hợp cấp bách cần khắc phục ngay hoặc bí mật quốc gia. Đồng thời, điều chỉnh theo hướng giao Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, Luật bổ sung quy định về chỉ định nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư thuộc khu vực tư nhân tự đề xuất, đăng ký dự án đầu tư để tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích và thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia vào các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đối với việc mua thuốc, vật tư y tế của các cơ sở y tế, Luật chỉ quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc về mua thuốc của các cơ sở y tế, những nội dung cụ thể nên được quy định tại các văn bản hướng dẫn. Tiếp thu ý kiến ĐB về mua thuốc tập trung, dự án Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định việc mua thuốc tập trung được tổ chức ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Để bảo đảm tính hiệu quả của hoạt động đấu thầu thuốc, dự án Luật quy định 3 loại danh mục thuốc: danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và danh mục thuốc đấu thầu tập trung và tương ứng cho 3 loại thuốc: loại thuốc phải đấu thầu, loại thuốc được đàm phán giá và loại thuốc phải mua sắm tập trung.

Về trách nhiệm của các bộ, ngành trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế, UBTVQH cho rằng Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế, của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; có nhiệm vụ quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Hoạt động đấu thầu thuốc và vật tư y tế không chỉ liên quan đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam mà còn gắn với chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành mà trong đó, Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm chính. Vì vậy, dự thảo Luật quy định rõ Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành các danh mục thuốc, đồng thời giao Chính phủ quy định trách nhiệm của các bộ, ngành (kể cả Bảo hiểm xã hội Việt Nam) trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Sau phần trình bày của UBTVQH, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật đấu thầu. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Chiều cùng ngày, Quốc tiếp tục làm việc với nội dung thông qua Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và thảo luận về Luật Bảo hiểm y tế./.

Hoàng Yến

Hoàng Yến

© Thời báo Tài chính Việt Nam