Trước 25/11, doanh nghiệp sữa phải giải trình lý do tăng, giảm giá

14:58 | 09/10/2013 Print
Trước ngày 25/11/2013, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải báo cáo về Bộ Tài chính việc tăng, giảm giá sữa từ 1/1/2013 đến nay, đồng thời giải trình rõ các yếu tố tăng, giảm giá.

giá sữa

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải báo cáo về Bộ Tài chính lý do tăng, giảm giá. Ảnh: Đ.T

Nhằm tăng cường công tác quản lý giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, ngay sau khi Bộ Y tế chính thức ban hành Thông tư số 30/2013/TT- BYT về Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2013, Bộ Tài chính đã liên tiếp ban hành 3 văn bản thực hiện quản lý giá từ trung ương, đến địa phương và doanh nghiệp đối với mặt hàng này.

Thực hiện ngay quản lý giá các sản phẩm sữa theo Luật Giá

Tại công văn số 13375/BTC-QLG ngày 4/10/2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

Sở Tài chính thực hiện việc quản lý giá đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 30/2013/TT- BYT.

Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường), Sở Tài chính, Sở ban ngành chức năng liên quan kiểm tra việc kê khai giá và niêm yết giá của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo quy định đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, nếu phát hiện vi phạm các quy định của pháp luật về giá thì xử lý theo thẩm quyền.

Các sở, ngành chức năng (Tài chính, Quản lý thị trường, Thuế, Hải quan, Công an, Y tế…) tăng cường kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lưu thông mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, chú trọng kiểm soát chất lượng gắn với giá cả của từng mặt hàng. Nếu phát hiện vi phạm đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện kê khai giá ngay khi Thông tư số 30/2013/TT- BYT có hiệu lực thi hành và thực hiện kê khai giá khi có điều chỉnh giá trước khi bán trên thị trường theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Giải trình tăng, giảm giá trước 25/11

Cũng trong ngày 4/10, Cục Quản lý giá đã có công văn số 13376/BTC-QLG gửi sở tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại địa phương.

Cơ quan quản lý giá yêu cầu thực hiện ngay một số nội dung:

Thứ nhất, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phân phối mặt hàng sữa và các sản phẩm sữa (đã thực hiện đăng ký giá tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính), thực hiện việc kê khai giá đối với mặt hàng sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế ngay khi Thông tư số 30/2013/TT- BYT có hiệu lực và phải thực hiện việc kê khai giá kịp thời khi có sự điều chỉnh giá.

Việc kê khai giá thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1484/BTC-QLG ngày 29/1/2013 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký giá, kê khai giá; về doanh nghiệp kê khai căn cứ vào danh mục các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo Công văn 5560/BYT-ATTP ngày 6/9/2013 của Bộ Y tế về phân loại sản phẩm thuộc danh mục phải thực hiện bình ổn giá và Thông báo số 284a ngày 30/9/2010 của Bộ Tài chính.

6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa kê khai giá với Cục Quản lý giá, gồm:

- Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam).

- Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (sữa Abbot).

- Công ty TNHH sữa Nestle Việt Nam.

- Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến.

- Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam.

- Công ty Cổ phần thương mại và phát triển ORGANIC Việt Nam.

Thứ hai, cùng với việc kê khai giá, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố báo cáo việc tăng, giảm giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, lý do điều chỉnh tăng giảm từ ngày 1/1/2013 đến nay về Sở Tài chính. Trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).

Thứ ba, chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra kê khai giá và niêm yết giá, rà soát các yếu tố tăng giá khi điều chỉnh giá đối với mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa bàn theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện vi phạm các quy định pháp luật về giá thì xử lý theo thẩm quyền và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Về chế độ báo cáo, việc báo cáo kê khai giá và điều chỉnh tăng giá mặt hàng sữa và sản phẩm sữa theo quy định tại Thông tư số 30/2013/TT- BYT gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 25/11/2013.

Ngoài ra, Cục Quản lý Giá cũng gửi Công văn số 227a/ CQLG-NLTS, yêu cầu 6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện kê khai giá ngay khi Thông tư số 30/2013/TT- BYT ngày 4/10/2013 của Bộ Y tế có hiệu lực đối với các mặt hàng nêu trên, và thực hiện kê khai giá kịp thời khi điều chỉnh giá trong trường hợp Nhà nước không công bố bình ổn giá.

Đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã điều chỉnh tăng, giảm giá thời gian vừa qua (từ 1/1/2013); yêu cầu đơn vị báo cáo và giải trình các yếu tố tăng, giảm giá.

Việc thực hiện kê khai giá và báo cáo của doanh nghiệp đề nghị gửi Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính trước ngày 25/11/2013./.

Hoàng Lâm

Hoàng Lâm

© Thời báo Tài chính Việt Nam