Hỗ trợ 250 tấn gạo cứu đói cho đồng bào tỉnh Hà Giang

16:12 | 15/08/2013 Print
Đề nghị này của Bộ Tài chính vừa được gửi cho Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng phê duyệt, nhằm khắc phục hậu quả bão lũ năm 2013.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Giang đã có văn bản đề nghị hỗ trợ gạo và kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 2 và số 3 trên địa bàn tỉnh.

Số gạo mà tỉnh đề nghị được hỗ trợ là 500 tấn gạo cho 3.493 hộ (hơn 16.800 người), với mức hỗ trợ bình quân 30kg gạo/người trong thời gian 2 tháng.

Để tỉnh Hà Giang có gạo cứu đói cho dân, trước mắt, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho xuất cấp không thu tiền từ nguồn Dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang 250 tấn gạo, với mức hỗ trợ 15kg/người, trong thời gian 1 tháng (bằng 50% số đề nghị của tỉnh). Sau khi thực hiện, nếu địa phương còn gặp khó khăn sẽ xem xét xử lý tiếp.

Về đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 2 và số 3 của tỉnh Hà Giang, hiện tại, Bộ Tài chính đang tổng hợp để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục.

Thảo Miên

Thảo Miên

© Thời báo Tài chính Việt Nam