16 ngân hàng cam kết giảm lãi suất 20.300 tỷ đồng

21:23 | 11/08/2021 Print
Vừa qua có thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra gói hỗ trợ 20.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết không có gói này, mà đây chính là số tổng giảm lãi suất của 16 ngân hàng thương mại cam kết từ nay đến cuối năm.

NHNN

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú.

Tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ chiều 11/8, Phó Thống đốc NHNN cho biết trong năm 2020, lãi suất toàn hệ thống trung bình giảm khoảng 1,2 - 1,5%. Trong 7 tháng đầu năm 2021, lãi suất đã giảm thêm khoảng 0,5%.

Trước tình hình dịch lan rộng ở các địa phương, đặc biệt là tỉnh phía Nam, NHNN đã tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm tiếp lãi suất cho các doanh nghiệp thông qua 2 nguồn gồm cắt giảm tối đa chi phí hoạt động và chia sẻ lợi nhuận.

"Thực hiện chỉ đạo của NHNN, Hiệp hội Ngân hàng và 16 ngân hàng thương mại đã đồng thuận và cam kết sẽ giảm tiếp lãi suất cho các đối tượng, với tinh thần khó khăn nhiều giảm nhiều, khó khăn ít giảm ít. Cụ thể, 16 ngân hàng thương mại cam kết từ nay đến cuối năm sẽ giảm tổng số 20.300 tỷ đồng thông qua các nguồn trên."- Phó Thống đốc cho biết.

Trước việc gần đây có một số cơ quan báo chí đưa thông tin "NHNN đưa ra gói hỗ trợ 20.300 tỷ đồng", Phó Thống đốc đã đính chính thông tin này, khẳng định không có gói nào như vậy mà đây chính là con số tổng giảm lãi suất của 16 ngân hàng thương mại cam kết từ nay đến cuối năm như đề cập ở trên. Các ngân hàng thương mại tùy theo quy mô, điều kiện của mỗi ngân hàng sẽ có các cách làm khác nhau để thực hiện được cam kết này.

Ngoài phần 16 ngân hàng thương mại đã cam kết giảm kể trên, 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước thực hiện chỉ đạo của NHNN cũng đã đồng thuận giảm thêm 4.000 tỷ đồng nữa (mỗi ngân hàng sẽ giảm thêm 1.000 tỷ đồng) cho các địa phương như TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Đây là những tỉnh, thành phố đang hết sức khó khăn và các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đang hết sức khó khăn.

Bên cạnh giảm lãi suất, 4 ngân hàng thương mại nhà nước cũng cam kết sẽ giảm 100% các loại phí dịch vụ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh đang thực hiện giãn cách hiện nay. Đây là những địa phương đang hết sức khó khăn và doanh nghiệp đặc biệt bị ảnh hưởng nhiều.

"Việc giảm suất và giảm phí này là hết sức thiết thực. Tuy nhiên, để đảm bảo việc giảm phí, giảm lãi suất một cách thực chất cũng như đảm bảo việc tiếp cận vốn lãi suất rẻ của các doanh nghiệp, NHNN cũng sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết trên của các ngân hàng thương mại để làm sao từ nay đến cuối năm những cam kết này trở thành hiện thực"- Phó Thống đốc khẳng định.

Dương An

Dương An

© Thời báo Tài chính Việt Nam