Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm xét nghiệm SARS-CoV-2

16:51 | 09/08/2021 Print
Theo Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã có 196 phòng xét nghiệm khẳng định Covid-19 và đã thực hiện xét nghiệm khoảng 20 triệu lượt người, phát hiện khoảng 200.000 ca dương tính SARS-CoV-2.

xét

Ảnh: TL.

Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc bảo đảm công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hiện nay, Bộ Y tế đã khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, mở rộng năng lực thực hiện xét nghiệm, tăng công suất xét nghiệm, huy động các cơ sở trong và ngoài ngành y tế tham gia thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

Để tiếp tục duy trì, nâng cao năng lực và chất lượng xét nghiệm nhằm đáp ứng công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có trong thời điểm nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận số ca dương tính SARS-CoV-2 tăng cao, Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, sở y tế đôn đốc các phòng xét nghiệm trên địa bàn quản lý, bao gồm cả các phòng xét nghiệm tuyến trung ương trên địa bàn, phòng xét nghiệm thuộc các ngành khác báo cáo kết quả xét nghiệm, số mẫu lấy trong ngày, số lượng xét nghiệm Realtime RT-PCR, số lượng xét nghiệm nhanh kháng nguyên hàng ngày... và số liệu cộng dồn từ khi bắt đầu thực hiện đến thời điểm báo cáo để tổng hợp, báo cáo Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur đôn đốc, tổng hợp số liệu xét nghiệm báo cáo hàng ngày và số liệu cộng dồn của các tỉnh theo phân vùng quản lý, báo cáo hàng ngày; tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực xét nghiệm tại địa phương trên cơ sở sẵn sàng nguồn lực theo nguyên tắc 4 tại chỗ để chủ động triển khai xét nghiệm.

Đồng thời, các đơn vị chỉ đạo các phòng xét nghiệm thường xuyên đánh giá việc thực hiện hoạt động xét nghiệm tại đơn vị mình theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng xét nghiệm, kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch./.

Văn Nam

Văn Nam

© Thời báo Tài chính Việt Nam