Infographic: Hà Nội hỗ trợ đặc thù các đối tượng ảnh hưởng, gặp khó khăn do dịch COVID-19

20:20 | 16/08/2021 Print
HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

đối tượng đặc thù1
đối tượng đặc thù2
đối tượng đặc thù3

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam