Hà Nội thống nhất khai giảng năm học mới ngày 5/9

20:11 | 16/08/2021 Print
UBND TP. Hà Nội quyết định ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học từ ngày 1/9/2021. Ngày khai giảng năm học mới trên toàn thành phố thống nhất vào ngày 5/9/2021.

Hà Nội

UBND TP.Hà Nội quyết định ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học từ ngày 1/9/2021. Ảnh: Tư liệu

Ngày 16/8, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng ký quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội quyết định ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học từ ngày 1/9/2021. Ngày khai giảng năm học mới trên toàn thành phố thống nhất vào ngày 5/9/2021.

Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc quyết định này; đồng thời tham mưu, đề xuất UBND TP.Hà Nội điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các trường hợp bất khả kháng khác.../.

Khánh Linh

Khánh Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam