Thành viên Hội đồng quản trị MRF bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn

17:47 | 18/08/2021 Print
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Kim Hải, địa chỉ: 36/376 Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Phạm Kim Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Merufa (mã Ck: MRF) bị phạt 40 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, từ ngày 9/11/2020 đến ngày 8/12/2020, ông Phạm Kim Hải đăng ký bán 35.300 cổ phiếu MRF, tuy nhiên, ngày 19/01/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Phạm Kim Hải; từ 21/1/2021 đến ngày 17/2/2021, ông Phạm Kim Hải đăng ký bán 135.300 cổ phiếu MRF (tương ứng 1.353.000.000 đồng mệnh giá), tuy nhiên, ngày 1/4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 và điểm đ khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam