Infographic: 2 trường đại học Việt Nam vào Bảng xếp hạng đại học thế giới

13:24 | 19/08/2021 Print
Hệ thống xếp hạng đại học thế giới Academic Ranking of World Universities (ARWU) vừa công bố kết quả xếp hạng các đại học thế giới năm 2021. Việt Nam có 2 cơ sở giáo dục đại học có tên trong xếp hạng này là Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Duy Tân (cùng ở thứ hạng nhóm 601- 700).

2 trường đại học
2 trường đại học2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam