Thông báo chào bán khoản nợ của Công ty cổ phần Tư vấn TMXD Mê Kông

16:53 | 20/08/2021 Print
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) xin thông báo về việc chào bán khoản nợ nội dung cụ thể như sau:

- Khoản nợ chào bán: Toàn bộ nghĩa vụ của Công ty cổ phần Tư vấn TMXD Mê Kông tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

- Giá chào bán: 36.431.208.638 (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bốn trăm ba mươi mốt triệu hai trăm linh tám nghìn sáu trăm ba mươi tám đồng).

- Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Quyền đòi toàn bộ khoản nợ/khoản thanh toán đã hình thành, hình thành trong tương lai (Bao gồm: Nợ gốc, nợ lãi, tiền phạt, bồi thường thiệt hại và các quyền lợi khác (nếu có)) của Công ty Mê Kông từ việc thực hiện các Hợp đồng thi công xây dựng, phụ lục… ký kết giữa Công ty CP Tư vấn TMXD Mê Kông và Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh.

- Phương thức thực hiện: Theo thỏa thuận.

- Thông tin liên hệ: Khách hàng quan tâm xin vui lòng gửi thư quan tâm về Trung tâm Nợ quản trị, Ngân hàng TMCP Quân Đội, tầng 22, tòa nhà MB 18 Lê Văn Lương - phường Trung Hòa - quận Cầu Giấy - Hà Nội, địa chỉ email: tctn@mbbank.com.vn và thudt1@mbbank.com.vn (trong quá trình gửi thư quan tâm nếu có khó khăn vướng mắc xin liên hệ: Bà Đỗ Thị Thu - SĐT 0962.850.732 - Trung tâm Nợ Quản trị - MB).

- Căn cứ thư quan tâm của quý đơn vị, MB sẽ liên hệ làm việc và cung cấp hồ sơ chi tiết về phương án (sau khi các bên ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin theo quy định).

Thời hạn gửi thư quan tâm: 15/09/2021./.

MB

MB

© Thời báo Tài chính Việt Nam