Seaprodex: Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi chiếm tới 15%

17:47 | 08/09/2021 Print
Theo báo cáo tài chính quý II mới công ty, Tổng công ty thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex, mã SEA, sàn UPCoM) ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng 444 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu thuần đạt mức tăng trưởng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 101 tỷ đồng, giảm gần 23% so với nửa đầu 2020.

Trong nửa đầu năm 2021, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Seaprodex đạt mức âm 66 tỷ đồng, trước đó trong nửa đầu năm 2020 dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp này cũng đã âm gần 18 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, công ty có 19,6 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi. Số tiền này tuy không quá lớn so với quy mô vốn của doanh nghiệp, nhưng cũng chiếm tỷ lệ cao lên tới 15% giá trị các khoản phải thu ngắn hạn.

Cũng trong cơ cấu các khoản phải thu ngắn hạn, công ty còn có 13 tỷ đồng được ghi nhận dưới dạng tài sản thiếu chờ xử lý. Đây là giá trị lô thép bị chiếm dụng.

Lô hàng này được mua năm 2008 và gửi tại kho của Công ty TNHH Thương mại Tân Tiến.

Mục đích của công ty khi mua lô hàng để bán cho Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Thái Dương, nhưng lô hàng đã bị chiếm dụng trước khi chuyển giao hàng hóa và quyền sở hữu.

Hiện nay, sự việc liên quan đến lô hàng này vẫn đang được cơ quan công an điều tra và chưa có kết luận cuối cùng./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam