Bamboo Capital tăng thêm 90 triệu cổ phiếu từ chuyển đổi trái phiếu

15:59 | 13/09/2021 Print
Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã BCG, sàn HOSE) sẽ niêm yết thêm 90 triệu cổ phiếu từ ngày 14/9.

Giá trị cổ phiếu niêm yết thêm của Bamboo Capital theo đó đạt giá trị 900 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Với số cổ phiếu niêm yết thêm này, tổng giá trị cổ phiếu BCG niêm yết tăng từ mức hơn 207,5 triệu cổ phiếu lên hơn 297,5 triệu cổ phiếu.

Số cổ phiếu đăng ký niêm yết thêm lần này của Baboo Capital có nguồn gốc từ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Cuối tháng 9/2021, Bamboo Capital cũng sẽ thực hiện đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đưa ra kế hoạch bổ sung chủ trương phát hành trái phiếu của Bamboo Capital.

Về tình hình tài chính, Bamboo Capital có quy mô nợ phải trả tại ngày 30/6/2021 là 30.499 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu cùng thời điểm của công ty ghi nhận mức 5.298 tỷ đồng; nợ phải trả lớn gấp gần 5,76 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ của công ty, giá trị vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 2.069 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 11.086 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận mức âm 7.506 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 1.599 tỷ đồng. Trước đó, dòng tiền thuần trong kinh doanh nửa đầu năm 2020 cũng đã âm 1.549 tỷ đồng.

Trong hoạt động kinh doanh, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 là 1.448 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 478 tỷ đồng.

Vừa qua, Bộ Tài chính cũng có khuyến cáo nhà đầu tư cần lưu ý khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao; do đó phải hết sức thận trọng đánh giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu.

Bộ Tài chính cho biết, nhà đầu tư khi mua trái phiếu cần đánh giá, phân tích trên các khía cạnh về lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp phát hành, tình hình tài chính, mục đích sử dụng vốn, chất lượng tài sản đảm bảo cũng như các điều kiện, điều khoản của trái phiếu./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam