Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước hợp tác trao đổi thông tin, dữ liệu

15:33 | 15/09/2021 Print
Ngày 14/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã ký quy chế phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước.

kiểm toán

Lễ ký quy chế phối hợp giữa Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: K.T

Tham dự lễ ký, về phía Bộ Tài chính có Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, các Thứ trưởng: Nguyễn Đức Chi và Võ Thành Hưng cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.

Về phía Kiểm toán Nhà nước (KTNN) có Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh, các Phó Tổng KTNN: Vũ Văn Họa, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh, Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đã xây dựng được hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại, đảm bảo các hoạt động tài chính quan trọng của quốc gia trên môi trường số và đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc...

Trong tương lai, các cơ quan, đơn vị sẽ phải làm việc với dữ liệu số, trên môi trường số trong đó có việc kiểm toán từ xa của KTNN.

Bộ trưởng đề nghị 2 cơ quan phối hợp chặt chẽ, đặc biệt, phải đảm bảo bảo mật thông tin và an toàn hệ thống; số liệu phải kịp thời, chính xác để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Theo Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh, quy chế phối hợp giữa hai cơ quan nhằm kế tục nhiệm vụ của Tổng KTNN nhiệm kỳ trước về việc hiện đại hóa hoạt động kiểm toán, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN và các quy định về kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia... nâng cao hơn nữa quan hệ phối hợp giữa 2 bên, giúp 2 cơ quan cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài chính, các đơn vị chuyên môn của Bộ đã phối hợp hiệu quả với KTNN trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và mong muốn 2 bên sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ tốt đẹp.

Theo quy chế phối hợp, Bộ Tài chính sẽ cung cấp, chia sẻ cho KTNN thông tin, dữ liệu về lĩnh vực danh mục dùng chung thuộc Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính; lĩnh vực thuế, hải quan (gồm: Danh mục mã số thuế của các doanh nghiệp, danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu và Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu) và lĩnh vực thu chi ngân sách nhà nước.

KTNN cung cấp, chia sẻ cho Bộ Tài chính thông tin, dữ liệu, gồm: Kế hoạch kiểm toán năm (truyền báo cáo khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, gửi báo cáo); báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm; các phụ biểu về kết quả thực hiện kiểm toán tăng thu NSNN, kiểm toán giảm chi thường xuyên, kiểm toán giảm chi đầu tư xây dựng, tổng hợp kiến nghị thu hồi và giảm chi NSNN…/.

Khánh Huyền

Khánh Huyền

© Thời báo Tài chính Việt Nam