Infographic: Sát khuẩn đúng cách khi nhận hàng hóa

12:04 | 16/09/2021 Print
Để hạn chế nguy cơ nhiễm COVID-19 khi nhận hàng hóa từ người khác, mọi người cần đặc biệt lưu ý việc giữ khoảng cách tiếp xúc, đeo khẩu trang và vệ sinh, sát khuẩn.

sát khuẩn
sát khuẩn2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam