Bộ Công thương: Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đường

17:49 | 17/09/2021 Print
Theo thông tin từ Bộ Công thương, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 vừa có thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của các thương nhân đến ngày 22/9/2021.

duong

Ngày 29/9, đấu giá nhập khẩu hạn ngạch thuế quan 108.000 tấn đường năm 2021. Ảnh: TL

Ngày 06/9/2021, Hội đồng đấu giá đã thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021 và chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của các thương nhân kể từ 8h00 ngày 06/9/2021 đến 17h00 ngày 17/9/2021.

Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 ngày 29/9/2021.

Tuy nhiên, do tác động của các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, công tác vận chuyển bưu kiện, bưu phẩm gặp nhiều khó khăn, thời gian vận chuyển bị kéo dài.

Do vậy, đối với các thương nhân đã nộp tiền đặt trước theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 vào tài khoản của Bộ Công thương tính đến 17h00 ngày 17/9/2021, Hội đồng đấu giá gia hạn thời gian chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của các thương nhân này đến 17h00 ngày 22/9/2021./.

Tố Uyên

Tố Uyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam