Infographic: Những nhóm người được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng trong đợt 3 tại TP. Hồ Chí Minh

10:35 | 22/09/2021 Print
Đối tượng được nhận hỗ trợ ở TP. Hồ Chí Minh đợt 3 gồm 4 nhóm chính. Có hơn 7,3 triệu người được nhận hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người.

Những nhóm người được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng trong đợt 3 tại TP. Hồ Chí Minh
Những nhóm người được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng trong đợt 3 tại TP. Hồ Chí Minh
Những nhóm người được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng trong đợt 3 tại TP. Hồ Chí Minh
Những nhóm người được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng trong đợt 3 tại TP. Hồ Chí Minh

Vietnamnet.vn

Vietnamnet.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam