Infographic: Danh mục văn bản Hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch Covid-19

07:51 | 22/09/2021 Print
Ngày 20/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, trong đó có ban hành kèm theo Danh mục văn bản Hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Danh mục văn bản Hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Danh mục văn bản Hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Danh mục văn bản Hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Danh mục văn bản Hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Hanoimoi.com.vn

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam