Hoàn thiện quy trình, tập huấn để triển khai hoá đơn điện tử

09:04 | 01/10/2021 Print
Để chính thức triển khai áp dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế đang gấp rút hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, chuẩn bị tập huấn cho các công chức thuế để triển khai theo đúng kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

>> Ngành Thuế: Tập trung mọi nguồn lực triển khai hóa đơn điện tử

>> Chính thức triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố

>> Cục thuế được in, khởi tạo và phát hành biên lai thu thuế

>> Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy từ 1/7/2022

>> Máy tính tiền kết nối cơ quan thuế là giải pháp khả thi để chống thất thu

Hướng dẫn cụ thể các bước tiếp nhận, xử lý hóa đơn

Để triển khai hóa đơn điện tử theo Quyết định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang gấp rút hoàn thiện quy trình quản lý hóa đơn điện tử trong nội bộ cơ quan thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã xây dựng, lấy ý kiến 63 cục thuế và hoàn thành quy trình quản lý hóa đơn điện tử.

Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, quy trình này hướng dẫn cụ thể cơ quan thuế các cấp, từ Tổng cục Thuế, đến các cục thuế, chi cục thuế, công chức thuộc cơ quan thuế các cấp các bước công việc trong công tác tiếp nhận, xử lý đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử; tiếp nhận, xử lý, quản lý rủi ro; kiểm tra và khai thác thông tin dữ liệu hoá đơn điện tử thống nhất trong phạm vi toàn ngành Thuế.

Ngoài hoàn thiện quy trình quản lý hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cũng đang hoàn thiện quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế. Đây là quy định quan trọng để các tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn điện tử, các tổ chức cung cấp dịch vụ và cơ quan thuế triển khai thống nhất các giải pháp kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu khởi tạo, lưu trữ, truyền, nhận dữ liệu hoá đơn điện tử.

hóa đơn điện tử
Với những lợi ích hóa đơn điện tử mang lại, Tổng cục Thuế đang quyết tâm đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống. Ảnh: TL.

Một nội dung khác mà Tổng cục Thuế đang gấp rút hoàn thiện, đó là xây dựng danh mục nội dung đối với hồ sơ chứng minh của tổ chức cung cấp dịch vụ thuế điện tử. Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử bao gồm: Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua; tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử.

“Căn cứ các tiêu chí đã được quy định cụ thể đối với 2 loại tổ chức này tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế đang xây dựng và hoàn thiện danh mục nội dung hồ sơ chứng minh đối với tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua, khi tổ chức có nhu cầu công khai dịch vụ hoá đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Xây dựng danh mục nội dung đối với hồ sơ chứng minh đối với tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử ký hợp đồng với cơ quan thuế” - ông Toàn nói.

Tổ chức tập huấn cho cơ quan thuế các cấp

Để triển khai hóa đơn điện tử theo đúng kế hoạch, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, đã yêu cầu Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) phối hợp với các vụ liên quan khẩn trương hoàn thiện tài liệu tập huấn cho cán bộ, công chức thuế.

Để việc tập huấn mang lại kết quả tốt, dễ tiếp thu, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu ngoài việc chuẩn bị kỹ các nội dung mới để phổ biến cho cán bộ, công chức, thì cần áp dụng nhiều hình thức phong phú như: clip hướng dẫn, tập huấn trực tuyến sớm để các cục thuế triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Do việc triển khai hóa đơn điện tử là nhiệm vụ rất quan trọng từ nay đến cuối năm, nên lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Tổ Truyền thông - Văn phòng Tổng cục Thuế phối hợp đẩy mạnh tổ chức công tác tuyên truyền về việc áp dụng hóa đơn điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, phối hợp với các cục thuế tuyên truyền đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh.

“Vụ Chính sách chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các vụ, đơn vị tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ thuế về Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy trình quản lý hóa đơn điện tử, sử dụng các dịch vụ hoá đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; cách thức sử dụng phần mềm quản lý hoá đơn điện tử, sử dụng dịch vụ của các tổ chức cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử…” - ông Tuấn nói.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu, các cục thuế, chi cục thuế phải có đường dây nóng, thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, nhất là trong thời gian đầu thực hiện hóa đơn điện tử để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại địa phương. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các cục thuế báo cáo UBND, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để tháo gỡ kịp thời.

Ông Tuấn cũng yêu cầu Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) thành lập tổ hỗ trợ các cục thuế triển khai thực hiện hóa đơn điện tử. Công bố đường dây nóng tại Tổng cục Thuế để các cục thuế trao đổi kịp thời. Thực hiện thiết lập kênh trao đổi trực tuyến để các cục thuế, chi cục thuế hỏi, giải đáp trong quá trình triển khai thực hiện.

“Hiện nay Tổng cục Thuế đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai hóa đơn điện tử. Trong đó, Ban chỉ đạo hóa đơn điện tử có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp về triển khai hoá đơn điện tử. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, các cục thuế, chi cục thuế thực hiện kịp thời, nghiêm túc kế hoạch, nội dung triển khai hoá đơn điện tử” - ông Cao Anh Tuấn nói.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng đã giao Cục Công nghệ thông tin phối hợp với các vụ, đơn vị khẩn trương hoàn thiện và trình ban hành quy trình quản lý hóa đơn điện tử, quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Thông báo về việc tiếp nhận văn bản đề nghị công khai dịch vụ hoá đơn điện tử và đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế của các tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử./.

Nhật Minh

Nhật Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam