Infographic:

Những nội dung chính 'Thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh'

07:37 | 14/10/2021 Print
(TBTCO) - Theo Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Chính phủ vừa ban hành, cả nước sẽ không giãn cách xã hội theo các chỉ thị 15, 16, 19. Các hoạt động, đi lại, kinh doanh, sản xuất của người dân cũng có nhiều điểm mới.
Những nội dung chính 'Thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh'

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam