Tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 3.380 tỷ đồng, đột biến ở MML

10:07 | 18/10/2021 Print
(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng sang tuần thứ 10 liên tiếp. Tuần qua, khối ngoại bán ròng tổng cộng 3.384 tỷ đồng, trong đó phần lớn lượng bán ròng ở sàn UPCoM 2.629 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE tuần qua, khối ngoại tiếp tục có tuần bán ròng, nhưng giá trị đã giảm so tuần trước đó.

Theo số liệu từ Công ty Chứng khoán MB (MBS), giá trị bán ròng của khối ngoại trong tuần qua đạt 692 tỷ đồng trên HOSE. Bán ròng thông qua khớp lệnh đạt 1.216 tỷ đồng. Như vậy, kể từ đầu năm, khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE 43.295 tỷ đồng, trong đó, bán ròng thông qua khớp lệnh 58.419 tỷ đồng và mua ròng thông qua thỏa thuận 15.124 tỷ đồng.

Tuần vừa qua, khối ngoại mua ròng 11/20 nhóm ngành so với 6/20 ở tuần trước đó, các nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng là: Ngân hàng, bán lẻ, thủy sản,...

Đối với nhóm ETF, tuần vừa qua khối ngoại bán ròng ở nhóm FINselect, FINlead trung bình 148 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán 510 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối này đã mua ròng nhóm VNDiamond với giá trị 5 tỷ đồng.

Tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 3.380 tỷ đồng, đột biến ở MML

Tương tự tuần kế trước, trên sàn HOSE, cổ phiếu HPG vẫn bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị ở mức gần 393 tỷ đồng. Tiếp sau đó, PAN và SSI bị bán ròng lần lượt 349 tỷ đồng và 282 tỷ đồng. Các mã như KBC, MSN, SBT, VND, VNM hay GMD đều bị bán ròng trên 100 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, FMC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 487 tỷ đồng và chủ yếu thông qua phương thức thỏa thuận. Đứng thứ 2 trong danh sách mua ròng mạnh của khối ngoại sàn HOSE là VRE với 279 tỷ đồng. DPM, HSG, MBB và HAH đều được mua ròng trên 100 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng mạnh nhất mã SHS với hơn 100 tỷ đồng, bỏ xa mã đứng sau là TNG với 38 tỷ đồng. THD và PVS bị bán ròng lần lượt 20 tỷ đồng và 6,7 tỷ đồng. Trong khi đó, PVI được mua ròng mạnh nhất với 82 tỷ đồng. BCC đứng sau với giá trị mua ròng là 15 tỷ đồng.

Ở sàn UPCoM, MML bị bán ròng tổng cộng 2.548 tỷ đồng và hầu hết thông qua giao dịch thỏa thuận.

Cụ thể, ngày 11/10, VN Consumer Meat II PTE.LTD, trực thuộc Kohlberg Kravis Roberts (KKR) – công ty quản lý quỹ đầu tư vốn tư nhất lớn nhất Mỹ đã bán toàn bộ 23,16 triệu cổ phiếu MML. QNS đứng thứ 2 về giá trị bán ròng của khối ngoại sàn UPCoM với 60 tỷ đồng. VEA và VTP bị bán ròng lần lượt 21 tỷ đồng và 18 tỷ đồng.

Trong khi đó, ACV được khối ngoại mua ròng mạnh nhất những giá trị chỉ là 7,3 tỷ đồng. BSR và VGG cũng được mua ròng lần lượt 5,8 tỷ đồng và 3,9 tỷ đồng.

Lũy kế kể từ đầu năm, khối ngoại đã bán ròng 45.412 tỷ đồng trên cả 3 sàn, gấp 2,42 lần lượng bán ròng cả năm 2020./.

Thái Duy

© Thời báo Tài chính Việt Nam