Infographics:

Hơn 7,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Hà Nội được giảm tiền điện

14:23 | 19/10/2021 Print
(TBTCO) - Tính đến ngày 30/9/2021, tổng số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện trong 4 đợt cho hơn 7,1 triệu khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô là 1.850 tỷ đồng (trước thuế).

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam