Infographic:

Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TP. Hồ Chí Minh hoạt động trở lại cần thực hiện những gì?

11:12 | 25/10/2021 Print
(TBTCO) - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì?

Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì? ảnh 1

Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì? ảnh 2

Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì? ảnh 3

Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì? ảnh 4

Theo Sggp.org.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam