Cục Thuế Bắc Giang thu nội địa đã vượt dự toán năm

15:39 | 28/10/2021 Print
(TBTCO) - Mặc dù chịu tác động mạnh của đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, song lũy kế đến nay, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt 127% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 107,2% dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao. Đáng chú ý, có 8/15 khu vực, sắc thuế đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán năm được giao.

8/15 khu vực thu, sắc thuế hoàn thành vượt dự toán

Ông Lê Bá Ngọc – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang đánh giá, lũy kế đến nay, kết quả thu ngân sách trên địa bàn cục thuế thực hiện vượt 27% so với dự toán Bộ Tài chính giao, và hoàn thành vượt 7,2% dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao. Trong đó, các phòng quản lý thu, các chi cục thuế khu vực đều đảm bảo tiến độ thu và có số thu thuế, phí đạt từ 80% trở lên so với dự toán được giao.

Cục Thuế Bắc Giang thu nội địa đã vượt dự toán năm
Bộ phận một cửa Cục Thuế Bắc Giang hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Cam Tuyền

Đáng chú ý, có 8/15 khu vực thu, sắc thuế đã hoàn thành và vượt dự toán năm, đó là: Thuế thu nhập cá nhân đạt 110,3%; thu khác ngân sách đạt 111,4%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 112,5%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 113,2%; thu quỹ đất công ích đạt 115,1%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 131,7%; thu tiền thuê đất đạt 163,7%; thu chênh lệch lợi nhuận sau thuế đạt 239%; thu khác ngân sách đạt 111,4%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 112,5%.

Có 2/9 đơn vị đã thu đạt và vượt dự toán năm là: Phòng Hộ kinh doanh cá nhân thu đạt 177,3% và Phòng Thanh tra kiểm tra 1 thu đạt 104,7%.

Ông Lê Bá Ngọc đánh giá thêm, mặc dù tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ, thực hiện phân công nhiệm vụ cho các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 được Tổng cục Thuế giao. Công tác kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm tra các doanh nghiệp giải thể theo đúng quy định, đảm bảo giải quyết đúng thời gian và quyền lợi cho người nộp thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang cho rằng, chất lượng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế đã được cải thiện, số hồ sơ yêu cầu điều chỉnh sau kiểm tra là 6 hồ sơ, với số thuế điều chỉnh tăng là 256,6 triệu đồng.

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cục thuế cũng đã đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tính đến ngày 24/9/2021, tổng số hộ kinh doanh đã được phê duyệt hỗ trợ 2.944 hộ, trong đó đã chi trả hỗ trợ cho 2.811 hộ, với số tiền trên 8,4 tỷ đồng. Cục thuế cũng đã tổ chức hội nghị đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức trực tuyến trên website cục thuế, qua đó giải đáp kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật thuế cho doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn.

Thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thanh kiểm tra, thu nợ giai đoạn nước rút

Theo lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý thuế còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, trong công tác quản lý nợ, mặc dù các đơn vị đã tích cực áp dụng các biện pháp cưỡng chế tuy nhiên tình hình nợ đọng thuế chưa có chuyển biến, một số đơn vị có số nợ đọng tại thời điểm 31/8/2021 tăng cao so với tháng trước và thời điểm 31/12/2020; ước nợ thuế đến thời điểm 30/9/2021 là trên 902 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/8/2021 là 22,2 tỷ đồng, trong đó: Nợ có khả năng thu tăng 19,2 tỷ đồng; nợ khó thu tăng 2,9 tỷ đồng.

“Những tháng đầu năm, công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang gặp khá nhiều khó khăn, do thực hiện biện pháp giãn cách để phòng chống dịch bệnh nên công tác đôn đốc thu nợ chưa được quyết liệt, cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn tài chính dẫn đến nợ thuế kéo dài” – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang nhấn mạnh.

Chia sẻ về nhiệm vụ công tác thuế 2 tháng cuối năm, đại diện Cục Thuế Bắc Giang cho biết, cục thuế đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục ngay những nhược điểm, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, cục thuế giao phòng/bộ phận quản lý nợ bám sát nhiệm vụ thu nợ những tháng cuối năm theo chỉ tiêu Tổng cục Thuế và UBND tỉnh giao để tổ chức các biện pháp thu nợ có hiệu quả; đẩy mạnh công tác thu nợ, thực hiện tính đúng, đủ tiền chậm nộp, áp dụng đúng trình tự các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ quá hạn 90 ngày, tập trung áp dụng hiệu quả biện pháp cưỡng chế hóa đơn, gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện các quyết định cưỡng chế.

Thực hiện rà soát đối chiếu và xử lý dứt điểm các khoản nợ sai nợ ảo, phân loại nợ theo quy định; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để thực hiện khoanh nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về việc khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền thuế đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Tập trung rà soát, dự báo kết quả thu nợ cả năm 2021, đánh giá kết quả so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế và UBND tỉnh giao; báo cáo và tham mưu lãnh đạo các biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế, Cục Thuế Bắc Giang tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã được Tổng cục Thuế phê duyệt; đối với các đơn vị có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thấp, yêu cầu xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho từng tuần trong những tháng cuối năm, từng đoàn về số lượng doanh nghiệp phải hoàn thành. Các đơn vị thực hiện huy động tối đa nhân lực từ các phòng/đội thuế cho công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021./.

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam