Cục Thuế Hưng Yên tập trung thu hồi nợ thuế

13:54 | 01/11/2021 Print
(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Hưng Yên cho thấy, tổng nợ thuế toàn đơn vị đang quản lý là 1.293 tỷ đồng, tăng 23% so với thời điểm 31/12/2020. Trong 2 tháng cuối năm, Cục Thuế Hưng Yên đang tập trung nguồn lực thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi nợ thuế.
Cục Thuế Hưng Yên tập trung thu hồi nợ thuế
Cán bộ công chức Cục Thuế Hưng Yên tổ chức rà soát doanh nghiệp còn nợ đọng bàn giải pháp thu nợ phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Lãnh đạo Cục Thuế Hưng Yên chia sẻ, để thu hồi nợ đọng thuế, ngay từ đầu năm, cục đã giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị, từng cán bộ và đôn đốc các đơn vị tích cực thu nợ bằng các biện pháp theo đúng quy định.

Cụ thể, tính đến hết tháng 9/2021, toàn đơn vị đã ban hành 564.951 lượt thông báo tiền nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp, ban hành 1.568 quyết định cưỡng chế, trong đó: bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản là 1.343 quyết định; bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng là 225 quyết định; thực hiện công khai thông tin các doanh nghiệp chây ỳ, không chấp hành pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng là 14.112 lượt người nợ thuế.

Báo cáo của Cục Thuế Hưng Yên cho thấy, tính đến hết ngày 31/8/2021, tổng nợ thuế toàn ngành là 1.293 tỷ đồng, tăng 23% so với thời điểm 31/12/2020, trong đó nợ có khả năng thu là 1.093 tỷ đồng, tăng 29,8% so với thời điểm 31/12/2020.

Thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8/2021, Cục Thuế Hưng Yên đã khoanh nợ cho 372 người nộp thuế với số thuế khoanh là 13,6 tỷ đồng, xóa nợ tiền phạt chậm nộp cho 559 người nộp thuế với số tiền là 31,4 tỷ đồng.

Cục Thuế Hưng Yên đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xoá nợ tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp, theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Thông tư số 69/2020/TT-BTC.

Trong 2 tháng cuối năm, Cục Thuế Hưng Yên tiếp tục phân loại các khoản nợ để có các biện pháp xử lý, thu hồi nợ thuế theo quy định; đẩy nhanh tiến độ đôn đốc thu hồi nợ, tích cực giảm tỷ lệ nợ đọng; tập trung thu nợ năm 2020 chuyển sang; đôn đốc hết các khoản nợ được gia hạn theo các nghị quyết, nghị định của Chính phủ nộp đúng, đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước./.

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam