Infographics: Sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2021

10:56 | 03/11/2021 Print
(TBTCO) - Tính chung 10 tháng năm 2021, IIP ước tính tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,5%, đóng góp 3,99 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,1%, đóng góp 0,36 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,4%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 7%, làm giảm 1,1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.
Infographics: Sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2021

Gso.gov.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam