Infographics:

Lộ trình tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và tiêm mũi 3, 4

20:56 | 03/11/2021 Print
(TBTCO) - Các địa phương cần xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine phòng Covid-19 năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người đã tiêm đủ liều (2 liều vaccine).

Lộ trình tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và tiêm mũi 3, 4

Lộ trình tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và tiêm mũi 3, 4 ảnh 1

Sggp.org.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam