Thăng hạng chức danh nghề mức phí tối đa là 700.000 đồng/lần

10:22 | 04/11/2021 Print
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Theo đó, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, III và IV có mức phí từ 500.000 - 700.000 đồng/thí sinh/lần.

Thông tư 92 cũng quy định rõ mức thu phí đối với đối tượng tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển), có mức phí từ 300.000 – 500.000 đồng/thí sinh/lần (mức phí phụ thuộc vào số lượng thí sinh từ 100 - 500 thí sinh)

Dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có mức phí từ 1,2 – 1,4 triệu đồng/thí sinh/lần.

Đã có quy định cụ thể về mức phí tuyển dụng công chức, viên chức. Ảnh: TL.
Đã có quy định cụ thể về mức phí tuyển dụng công chức, viên chức. Ảnh: TL.

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, III và IV có mức phí từ 500.000 - 700.000 đồng/thí sinh/lần.

Phúc khảo thi tuyển dụng là 150.000 đồng/bài thi.

Như vậy, so với hiện hành, mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức quy định tại Thông tư số 92 không thay đổi, nhưng có bổ sung mức thu phí trường hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV.

Thông tư nêu rõ, để kê khai, nộp phí, các đối tượng dự tuyển chậm nhất ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước; tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm, theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được để lại 100% số tiền phí thu được để trang trải cho các nội dung chi, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/ 8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí, theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, được trích lại 100% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.

Thông tư số 92/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2021 và thay thế Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam