Ngành Thuế đôn đốc thu hồi, giảm nợ đọng thuế

08:11 | 09/11/2021 Print
(TBTCO) - Trong 2 tháng cuối năm, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thu kịp thời số thuế hết thời gian gia hạn vào ngân sách nhà nước; tổ chức đôn đốc, thu hồi nợ quyết liệt, phấn đấu giảm nợ khoảng 11.600 tỷ đồng.
Ngành Thuế đôn đốc thu hồi, giảm nợ đọng thuế
Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn – Trạm Tấu (Yên Bái). Ảnh: Thu Én

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, trong 2 tháng cuối năm cơ quan thuế còn phải thu khoảng từ 139.000 đến 140.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát, nắm bắt nguồn thu; phân tích, đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh và xây dựng kịch bản thu chi tiết theo từng tháng 11, 12/2021 đến từng khu vực, khoản thu, sắc thuế; bám sát diễn biến thu, đánh giá, dự báo tình hình thu, từ đó tham mưu lãnh đạo Tổng cục Thuế phương án điều hành thu ngân sách nhà nước phù hợp.

Cụ thể, trong 2 tháng cuối năm, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thu kịp thời số thuế hết thời gian gia hạn vào ngân sách nhà nước; tổ chức đôn đốc, thu hồi nợ quyết liệt, phấn đấu giảm nợ khoảng 11.600 tỷ đồng. Tổng cục Thuế cũng giao cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ thanh, kiểm tra, khẩn trương hoàn tất các cuộc thanh tra, kiểm tra để đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, chủ động xây dựng các chương trình đối thoại với doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tùy theo tình hình dịch bệnh, qua đó hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến hết tháng 10/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 52.299 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 50,5% kế hoạch năm 2021 và bằng 86,1% so với cùng kỳ năm 2020. Cơ quan thuế cũng kiểm tra được 711.467 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 136,4% so với cùng kỳ năm 2020. Thống kê cho thấy, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 36.932 tỷ đồng, bằng 71,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.923 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.773 tỷ đồng; giảm lỗ là 27.236 tỷ đồng. Số tiền thuế đã thu nộp vào ngân sách là 5.704 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngành Thuế chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng. Đến nay, toàn ngành đã thực hiện được 3.264 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 31.100 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 739 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay, từ nay đến cuối năm toàn ngành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện thanh tra đối với các doanh nghiệp còn lại theo kế hoạch thanh tra đã điều chỉnh và kế hoạch thanh kiểm tra chuyên đề. Toàn ngành cũng tiếp tục triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để báo cáo kịp thời Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ./.

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam