TP.Hồ Chí Minh:

Đề xuất ngân sách hỗ trợ hàng tháng trẻ em mồ côi do Covid-19

20:31 | 06/01/2022 Print
(TBTCO) - Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa có văn bản đề xuất UBND thành phố sử dụng nguồn ngân sách để thực hiện chính sách chăm lo, hỗ trợ của thành phố với người cao tuổi neo đơn và trẻ em mồ côi do dịch Covid-19.
Đề xuất ngân sách hỗ trợ hàng tháng trẻ em mồ côi do Covid-19
Ảnh : Minh họa

Theo văn bản đề xuất, đối với trẻ em mồ côi do dịch Covid-19, sở đề xuất miễn học phí đến hết chương trình phổ thông trung học, giáo dục nghề nghiệp; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; hỗ trợ hàng tháng từ 480.000 - 700.000 đồng/trẻ/tháng; riêng trẻ dưới 4 tuổi được hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ/tháng. Dự toán tổng kinh phí hỗ trợ mỗi năm gần 17 tỷ đồng.

Đối với người cao tuổi neo đơn do dịch Covid-19, ngoài được hưởng chính sách trợ cấp xã hội theo quy định chung thì đề xuất hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách của TP. Hồ Chí Minh gồm: cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; hỗ trợ 480.000 - 700.000 đồng/người/tháng.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh, dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn thành phố năm 2021 làm hơn 2.200 trẻ em mồ côi cha, mẹ và gần 400 người cao tuổi sống neo đơn.

Đây cũng là chính sách đặc thù của TP. Hồ Chí Minh, có ý nghĩa nhân văn, nhằm chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi neo đơn và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch bệnh./.

Gia Cư

© Thời báo Tài chính Việt Nam