Năm 2021: Cả nước có 50,5 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên

10:27 | 11/01/2022 Print
(TBTCO) - Năm 2021, do diễn biến phức tạp và kéo dài của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư nên tình hình lao động việc làm gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2020, lực lượng lao động, số người có việc làm giảm tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp tăng so với năm 2020.
Năm 2021: Cả nước có 50,5 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam