Infographics:

20 triệu chứng cho thấy có thể bạn đã nhiễm Omicron

21:25 | 12/01/2022 Print
(TBTCO) - Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) Anh vừa công bố 20 triệu chứng và dấu hiệu có thể cho thấy một người đã nhiễm biến thể Omicron của SARS-CoV-2.

20 triệu chứng cho thấy có thể bạn đã nhiễm Omicron

20 triệu chứng cho thấy có thể bạn đã nhiễm Omicron ảnh 1

Sggp.org.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam