Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Xuất cấp hơn 13.616 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 9 tỉnh

14:46 | 22/01/2022 Print
(TBTCO) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp, bàn giao hơn 13.616,36 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 tỉnh để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022 và nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 tỉnh để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022 và nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Tại Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 21/1/2022, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.738,48 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (bao gồm 3.000 tấn gạo tạm cấp tại Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 10/12/2021) cho các tỉnh: Quảng Ngãi 1.081,35 tấn, Phú Yên 1.038,405 tấn, Bình Định 1.618,725 tấn để hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Tại Quyết định số 123/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 9.877,875 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Cụ thể, xuất cấp 6.902,205 tấn gạo để hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các tỉnh: Tây Ninh 825,48 tấn; Cao Bằng 624,66 tấn; Phú Yên 1.008,105 tấn; Ninh Thuận 1.508,82 tấn; Nghệ An 1.140,69 tấn; Gia Lai 692,205 tấn; Quảng Bình 1.102,245 tấn.

Bộ Tài chính xuất cấp 2.975,670 tấn gạo để hỗ trợ dịp giáp hạt đầu năm 2022 cho các tỉnh: Cao Bằng 1.093,365 tấn; Gia Lai 697,935 tấn; Quảng Bình 1.184,370 tấn.

Xuất cấp hơn 13.616,36 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 9 tỉnh
Xuất cấp hơn 13.616,36 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 9 tỉnh. Ảnh: Đức Minh

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngay trong ngày 21/1/2022, Bộ Tài chính (trực tiếp là Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã gửi công văn hỏa tốc gửi UBND 9 tỉnh về việc tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia; đồng thời giao nhiệm vụ tới 8 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp không thu tiền gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của ủy ban nhân các tỉnh để hỗ trợ nhân dân.

Tại Quyết định số 22/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái xuất cấp, bàn giao 1.718,025 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng, trong đó, hỗ trợ thiếu đói Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 624,66 tấn; hỗ trợ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022 là 1.093,365 tấn. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo: hỗ trợ Tết Nguyên đán đến hết ngày 31/1/2022; hỗ trợ giáp hạt đến hết ngày 28/2/2022.

Tại Quyết định số 23/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh xuất cấp, bàn giao 1.140,69 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 31/1/2022.

Tại Quyết định số 24/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên xuất cấp, bàn giao 2.286,615 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình, trong đó, hỗ trợ thiếu đói Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 1.102,245 tấn; hỗ trợ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022 là 1.184,37 tấn. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo: hỗ trợ Tết Nguyên đán đến hết ngày 31/1/2022; hỗ trợ giáp hạt đến hết ngày 28/2/2022.

Tại Quyết định số 25/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình xuất cấp, bàn giao 2.514,701 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định (1.618,725 tấn), tỉnh Quảng Ngãi (895,976 tấn) để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 31/1/2022.

Tại Quyết định số 26/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Ñhà nước khu vực Nam Trung Bộ xuất cấp, bàn giao 3.555,33 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên (2.046,51 tấn); tỉnh Ninh Thuận (1.508,82 tấn). Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 31/1/2022.

Tại Quyết định số 27/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng xuất cấp, bàn giao 185,374 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 31/1/2022.

Tại Quyết định số 28/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên xuất cấp, bàn giao 1.390,14 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Gia Lai, trong đó, hỗ trợ thiếu đói Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 692,205 tấn; hỗ trợ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022 là 697,935 tấn. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo: hỗ trợ Tết Nguyên đán đến hết ngày 31/1/2022; hỗ trợ giáp hạt đến hết ngày 28/2/2022.

Tại Quyết định số 29/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên xuất cấp, bàn giao 825,48 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tây Ninh để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 31/1/2022./.

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam