Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của ILS giảm 68% so với cùng kỳ

08:21 | 08/02/2022 Print
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế (mã Ck: ILS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu đạt 48,9 tỷ đồng, tăng 85,7% so với quý IV/2020, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng gấp đôi lên 45,35 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 3,5 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính riêng, tại 31/12/2021 ILS có 6,6 tỷ đồng tiền mặt, tăng gấp rưỡi so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn 121,4 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 11,1 tỷ đồng giảm 27,5% so với đầu năm. Đầu tư tài chính dài hạn 276 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm, trong đó đầu tư vào công ty con là 82 tỷ đồng, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 163 tỷ đồng, tăng gấp đôi đầu năm, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn là 1,15 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại 31/12/2021 là 337,6 tỷ đồng, tăng 34,3% so với đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn là 243,3 tỷ đồng và nợ dài hạn là 94,3 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng chủ yếu là do đến 31/12, ILS có vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 83,9 tỷ đồng, tăng gần gấp 5 lần đầu năm.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 5,8 tỷ đồng, giảm 21% so với quý IV năm ngoái. Nhờ có khoản thu nhập khác 1,1 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 đạt 6,5 tỷ đồng, giảm 16,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, ILS đạt doanh thu 118,3 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế 2,1 tỷ đồng, giảm 68% so với năm ngoái.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 8,5 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư là âm 73 tỷ đồng. Nhờ có khoản tiền đi vay 97,6 tỷ đồng nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ mới thoát âm, trong khi năm ngoái âm 43,6 tỷ đồng.

ILS đã cổ phần hóa từ năm 2016, UBND thành phố Hà Nội hiện còn quản lý 45% vốn điều lệ, cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Logistics Hàng không ALS nắm giữ 27%, Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall nắm giữ 5%...

Mặc dù chỉ có vốn điều lệ vỏn vẹn 360 tỷ đồng nhưng, ILS và các công ty con, công ty liên kết đang nắm giữ khá nhiều lô đất vàng ở Hà Nội. Có thể kể đến lô đất 17 Phạm Hùng nằm ở ngã tư Phạm Hùng-Tôn Thất Thuyết có diện tích 47.029 m2 (nằm trong tổng thể 55.250 m2 được giao theo Quyết định 679/QĐ-UBND ngày 23/1/2003), lô đất tại Cụm 4 xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức diện tích 21.081 m2, lô đất tại 358 đường Láng, quận Đống Đa có diện tích 2716 m2, lô đất Cảng Hồng Hà, 302 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, lô đất của trường trung cấp nghề INTERSERCO ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức và nhiều lô đất khác./.

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam