Longform
Chính sách tài khóa coi doanh nghiệp là trung tâm mang lại hiệu quả cho nền kinh tế

09:14 | 30/05/2023

Trả lời phỏng vấn Thời báo Tài chính Việt Nam (TBTCVN), đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, chưa bao giờ, số tiền hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế lớn như những năm nay, tuy nhiên, việc duy trì một chính sách tài khóa mở rộng và linh hoạt, coi doanh nghiệp làm trung tâm sẽ đảm bảo sự thành công vì nó mang lại hiệu quả cho nền kinh tế đất nước.
Chính sách tài khóa coi doanh nghiệp là trung tâm mang lại hiệu quả cho nền kinh tế
Chính sách tài khóa coi doanh nghiệp là trung tâm mang lại hiệu quả cho nền kinh tế
Chính sách tài khóa coi doanh nghiệp là trung tâm mang lại hiệu quả cho nền kinh tế
Chính sách tài khóa coi doanh nghiệp là trung tâm mang lại hiệu quả cho nền kinh tế
Chính sách tài khóa coi doanh nghiệp là trung tâm mang lại hiệu quả cho nền kinh tế
Chính sách tài khóa coi doanh nghiệp là trung tâm mang lại hiệu quả cho nền kinh tế
Chính sách tài khóa coi doanh nghiệp là trung tâm mang lại hiệu quả cho nền kinh tế

Hồng Vân