Longform
Hành trình 10 năm của hóa đơn điện tử

15:54 | 15/11/2021

(TBTCO) - Các quy định mới về hóa đơn điện tử đã tạo bước ngoặt mới về quản lý hóa đơn sau rất nhiều năm áp dụng hóa đơn giấy thông thường.
Hành trình 10 năm của hóa đơn điện tửHành trình 10 năm của hóa đơn điện tửHành trình 10 năm của hóa đơn điện tử