Longform
Imexpharm: Bí quyết của chúng tôi chỉ là con người và chất lượng

07:00 | 19/12/2023

Câu chuyện về những “Bước đi tiên phong” của Imexpharm trước khi trở thành một trong những nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam. Đây là bước tiến sau hành trình 45 năm phát triển với nhiều nỗ lực đầu tư công nghệ, sản xuất dược phẩm chất lượng cao của Imexpharm. Tổng giám đốc Imexpharm, thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, đã có cuộc trò chuyện về hành trình phát triển của Imexpharm, cũng như những trăn trở cho ngành dược phẩm Việt Nam.
Bí quyết của chúng tôi chỉ là con người và chất lượngBí quyết của chúng tôi chỉ là con người và chất lượngBí quyết của chúng tôi chỉ là con người và chất lượngBí quyết của chúng tôi chỉ là con người và chất lượngBí quyết của chúng tôi chỉ là con người và chất lượngBí quyết của chúng tôi chỉ là con người và chất lượngBí quyết của chúng tôi chỉ là con người và chất lượng

Hồng Vân