Longform
Longform: Ngành Tài chính kiên định điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng

17:54 | 24/01/2022

Bộ Tài chính tiếp tục kiên định mục tiêu điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, nhằm vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Longform: Ngành Tài chính kiên định điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọngLongform: Ngành Tài chính kiên định điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọngNgành Tài chính kiên định điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọngLongform: Ngành Tài chính kiên định điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng
Longform: Ngành Tài chính kiên định điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng

Hồng Vân