Longform
Năm 2022 - Một năm thành công ấn tượng của ngành Tài chính

21:45 | 19/12/2022

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN).
Năm 2022   Một năm thành công ấn tượng của ngành Tài chínhNăm 2022   Một năm thành công ấn tượng của ngành Tài chínhNăm 2022   Một năm thành công ấn tượng của ngành Tài chính

Hồng Vân