Longform
Ngành Thuế: Đột phá, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

01:05 | 19/12/2022

Năm 2022, tổng thu ngân sách toàn ngành Thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán pháp lệnh (vượt 285.200 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.387.200 tỷ đồng, bằng 121% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ.
Ngành Thuế: Dấu ấn đậm nét trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, tổng thu ngân sách toàn ngành Thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán pháp lệnh (vượt 285.200 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.387.200 tỷ đồng, bằng 121% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ.

_____________________

Ngành Thuế: Đột phá, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Ngành Thuế: Đột phá, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 chiều 15/12, Tổng cục Thuế cho biết, mặc dù trong bối cảnh rất khó khăn, tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, sự tích cực, chủ động của toàn ngành Thuế, nên thu ngân sách năm 2022 đã đạt kết quả khá toàn diện.

Tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán pháp lệnh (vượt 285.200 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.387.200 tỷ đồng, bằng 121% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Có 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán, đặc biệt 3 khoản thu lớn từ khu vực sản xuất, kinh doanh như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đạt 115,7%; khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 108,1%; khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 116,3%…

Nhiều dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022
63/64 đơn vị thu đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán..


Có 16/19 khu vực khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 như: Thu từ khu vực DNNN tăng 8,7%; thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN tăng 2,5%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 1,4%; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng 24,6%; lệ phí trước bạ tăng 21,3%; thu tiền sử dụng đất tăng 13,2%...

Đáng chú ý, có 63/64 đơn vị thu đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán, trong đó có nhiều địa phương đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm 2022, như: 2 thành phố lớn là TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội đã cán mốc thu trên 300 nghìn tỷ đồng. Thu từ khối DN lớn do Cục Thuế DN lớn quản lý dự kiến đến cuối năm 2022 sẽ cán đích trên 245 nghìn tỷ đồng.

Ngành Thuế: Dấu ấn đậm nét trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Số thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh khá tích cực.

Cùng đó, có 8 địa phương cán mốc trên 30 nghìn tỷ đồng là Bà Rịa - Vũng Tàu, Hưng Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc; 4 địa phương cán mốc trên 20 nghìn tỷ là Quảng Nam, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi và có đến 18 địa phương cán mốc trên 10 nghìn tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh việc tăng cường các chức năng quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, năm 2022 ngành Thuế đã thực hiện được 64.289 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021; kiểm tra được 665.781 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 59.530 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ.

“Về công tác quản lý nợ thuế, năm nay, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thu hồi nợ đạt 39.000 tỷ đồng tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Theo đó, năm 2022, ngành Thuế đã xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách đạt 2.757 tỷ đồng. Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội ước đạt 35.229 tỷ đồng. Trong đó, xử lý khoanh nợ là 28.217 tỷ đồng; xử lý xóa nợ là 7.012 tỷ đồng” - Tổng cục Thuế cho hay.

Ngành Thuế: Dấu ấn đậm nét trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn ngành Thuế đạt được trong năm 2022.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, đây là một trong những thành công rất lớn của ngành Thuế trong năm qua, nhất là trong bối cảnh Quốc hội, Chính phủ áp dụng các chính sách hỗ trợ người dân, DN, ước thực hiện hỗ trợ miễn giảm thuế, phí trong năm 2022 là 233 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, có được kết quả trên là nhờ sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự ủng hộ, tham gia chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Bộ Tài chính, của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ cơ quan thuế các cấp triển khai hiệu quả các chính sách tài khóa tiền tệ, công tác xử lý nợ, quản lý chống thất thu ngân sách...

Bên cạnh đó, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện chuyển đổi số góp phần thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia theo chủ trương của Đảng, Chính phủ.

Ngành Thuế: Dấu ấn đậm nét trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng ghi nhận một số kết quả nổi bật mà ngành Thuế đã đạt được trong năm qua. Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh đến số thu nội địa tăng cao; số thu từ nhà đất tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021; ngành Thuế thực hiện thành công HĐĐT, chương trình hóa đơn may mắn; đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) với số thu thuế đạt 3.444 tỷ đồng sau 9 tháng triển khai. “Đây là thành công bước đầu, thành công rất cơ bản của ngành Thuế” - Bộ trưởng đánh giá.

Tiếp tục chuyển đổi số, phấn đấu xây dựng Trung tâm dữ liệu về thuế. Năm 2023, dự báo nền kinh tế sẽ tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức gấp nhiều lần. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2023, đặc biệt là nhiệm vụ thu NSNN được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị toàn ngành Thuế phải đặt quyết tâm cao, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế.

Ngành Thuế: Dấu ấn đậm nét trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (đứng giữa) và lãnh đạo một số bộ, ngành kích hoạt Cổng thông tin thương mại điện tử. Ảnh: Đức Việt.

Nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp được Tổng cục Thuế đề ra tại hội nghị, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành Thuế cần tập trung triển khai các công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao; quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách.

Về việc chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, Bộ trưởng cho rằng, Tổng cục Thuế đã làm rất tốt, cần tiếp tục phát huy và phải xây dựng cho được Trung tâm dữ liệu về thuế để quản lý rủi ro, quản lý thuế hiệu quả.

Ngành Thuế: Dấu ấn đậm nét trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Cơ quan thuế cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác hành thu, chống chuyển giá, trốn thuế, cùng với đó, tích cực hỗ trợ DN, tạo điều kiện nuôi dưỡng nguồn thu, giúp DN có điều kiện thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về thuế; đa dạng hoá phương thức tuyên truyền và nâng cao nhận thức pháp luật về thuế cho người nộp thuế và DN. Đặc biệt, cần tiếp tục chăm lo bồi dưỡng nhân lực, thu hút nhân tài.

Bộ trưởng tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống, với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao của toàn hệ thống Thuế và sự ủng hộ của cộng đồng DN, người dân; sự phối hợp, đồng hành, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành trung ương; sự phối hợp, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo địa phương, ngành Thuế sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần để toàn ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Ngành Thuế: Dấu ấn đậm nét trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Ngành Thuế: Dấu ấn đậm nét trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Đề cập đến nhiệm vụ công tác thuế năm 2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn cho biết, dự toán thu NSNN năm 2023 Quốc hội, Chính phủ đã giao cho cơ quan thuế thực hiện là 1.373.244 tỷ đồng. Trong đó: Thu dầu thô là 42.000 tỷ đồng; thu nội địa là 1.331.244 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành Thuế đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Một là, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 được Quốc hội giao.

Nhiều dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022
Ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp quản lý hóa đơn điện tử

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; đồng thời tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp này nhằm hỗ trợ, giúp người dân, DN nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu.

Ba là, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán NSNN năm 2023, Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Bốn là, triển khai quyết liệt, hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, trọng tâm là công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử với 13 Đề án thành phần theo các lĩnh vực quản lý thuế.

Năm là, tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa hệ thống thuế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phù hợp với các mục tiêu, định hướng đã đề ra tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Ngành Thuế: Đột phá, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Sáu là, tiếp tục tăng cường thực hiện chương trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế, mở rộng cơ sở thuế; kịp thời triển khai áp dụng các văn bản, chính sách pháp luật vào cuộc sống, đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.Đồng thời, xây dựng, nâng cấp kịp thời hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đảm bảo việc triển khai các quy định mới được thông suốt, hiệu quả, thúc đẩy việc chuyển đổi số trong ngành Thuế.

Bảy là, tiếp tục duy trì và mở rộng các dịch vụ thuế điện tử; thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế. Đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT về HĐĐT; triển khai hiệu quả HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; đẩy mạnh các giải pháp quản lý HĐĐT, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ phân tích, chống gian lận trong quản lý, sử dụng HĐĐT.

Ngành Thuế: Dấu ấn đậm nét trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (giữa) và Bộ trưởng Bộ Tài chính (thứ ba từ trái sang) bấm nút triển khai hóa đơn điện tử ở 6 tỉnh, thành phố.

Tám là, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản;

Chín là, kịp thời bổ sung nguồn công chức trẻ có chất lượng tốt cho ngành Thuế.

Mười là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

“Với thành tích vượt bậc trong triển khai HĐĐT, Thủ tướng Chính phủ đã có những ghi nhận, biểu dương và ban hành Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 tặng Bằng khen cho Tổng cục Thuế. Đặc biệt, hiệu quả sâu rộng của giải pháp HĐĐT đã giúp Tổng cục Thuế được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đối số xuất sắc” tại lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022”.

_________

Thực hiện:

Văn Tuấn - Hồng Vân

Hồng Vân