IMF hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ

19:47 | 01/05/2022 Print
(TBTCO) - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đang có kế hoạch hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc xác định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ tối ưu, đáp ứng được diễn biến hiện nay, cũng như dự kiến trong tương lai.

Hỗ trợ nêu trên của IMF là nội dung thực hiện giai đoạn 2 trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hệ thống dự báo và phân tích chính sách (FPAS) do IMF cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

IMF hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ
IMF hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ. Ảnh: T.L
Ban hành kế hoạch chia sẻ dữ liệu số của Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước đề nghị WB hỗ trợ chuyển đổi số

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc thực hiện thành công giai đoạn 2 sẽ tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi sang giai đoạn 3, trong đó sẽ tập trung phát triển chiến lược truyền thông chính sách.

FPAS nhằm hỗ trợ kỹ thuật, giúp ngân hàng trung ương xây dựng hệ thống phân tích và dự báo diễn biến của các yếu tố vĩ mô trước các cú sốc của nền kinh tế, từ đó giúp ngân hàng trung ương đưa ra phản ứng chính sách phù hợp.

Hỗ trợ kỹ thuật FPAS do IMF cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bao gồm 3 giai đoạn, được thực hiện từ năm 2019 và dự kiến kết thúc vào năm 2023. Hiện nay, dự án đang ở đợt đầu tiên của giai đoạn 2.

Giai đoạn 1 của dự án Hỗ trợ kỹ thuật FPAS đã được thực hiện các cấu phần đào tạo, nâng cao năng lực phân tích, dự báo cho các cán bộ Ngân hàng Nhà nước và xây dựng mô hình dự báo trung hạn phản ánh đặc điểm của kinh tế Việt Nam.

Sau giai đoạn 1, nhóm dự báo nòng cốt của Ngân hàng Nhà nước cũng đã bước đầu áp dụng các kết quả này vào công tác phân tích, dự báo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị./.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam