Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát hành cổ phiếu
dpg
(TBTCO) - Ngày 9/5 tới, Công ty CP Đạt Phương (mã Ck DPG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50%.
pc1
(TBTCO) - Công ty CP Xây lắp điện I (mã Ck PC1) vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019 với nhiều nội dung được thông qua, trong đó đáng chú ý là phương án phát hành 26,55 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông.
hsg
(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck HSG) vừa thông qua phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu. Thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2019.
nhh
(TBTCO) - Công ty CP Nhựa Hà Nội (mã Ck NHH) vừa tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019, với nhiều nội dung được thông qua; trong đó có nội dung về phát hành 16,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 11 với giá 30.000 đồng/cổ phiếu.
sam
(TBTCO) - Ngày 29/3 tới, Công ty CP SAM Holdings (mã Ck SAM) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 để thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là phương án tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng.
ceo
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn CEO (mã Ck CEO) vừa tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo tài liệu đại hội cổ đông, công ty dự kiến phát hành gần 103 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 66,7%.
apc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã Ck APC) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào 28/3/2019.
ceo
(TBTCO) - Ngày 15/3 tới, Công ty CP Tập đoàn C.E.O (mã Ck CEO) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng thêm 20%, lên 445 tỷ đồng.
ss
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo về việc cổ phiếu của Công ty CP Thủy sản Mekong (mã Ck AAM) có khả năng bị hủy niêm yết.