Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi bằng ngoại tệ.
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác áp dụng trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong tháng 11/2018.
KBNN thông báo tỷ giá ngoại tệ
(TBTCO) - 1 USD = 21.884 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 3/2016 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN).
tỷ giá hạch toán tháng 7
(TBTCO) - 1 USD = 21.673 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) tháng 7/2015 vừa được Kho bạc nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước.