Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
QD
(TBTCO) - Sáng 24/8, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ trao Quyết định điều động, phân công công tác và Nghị quyết tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Trần Sỹ Thanh. Đây là lần đầu tiên Văn phòng Quốc hội có Phó Chủ nhiệm là Ủy viên trung ương Đảng.
nguyễn hạnh phúc
(TBTCO) - Theo chương trình nghị sự, từ ngày 16 -18/11, đại biểu Quốc hội sẽ có phiên chất vấn Thủ tướng và các bộ trưởng, tuy nhiên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, vẫn chưa biết đại biểu sẽ chất vấn trưởng ngành những vấn đề gì.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc
(TBTCO) - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, Việt Nam chưa có văn hóa từ chức, việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ duy nhất Việt Nam có, cả thế giới đều bỏ phiếu. Nếu ai "cảm thấy" phiếu tín nhiệm thấp thì nên từ chức.
Nguyễn Hạnh phúc
(TBTCO) - Sáng 5/11, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.